Mã công ty 19231

can anh em quang cao ho tro .

Email :

telephones:

Fax :

Địa chỉ:

Giới thiệu về công việc : Công 400-600 tuỳ tay nghề , Thợ đã làm qua quảng cáo. Uốn chữ nổi đi led, dây điện., 0906459451, làm sài gòn. quận 12. khúc tô ngọc vân.

Các ngày cần tuyển dụng

Chủ nhậtHaiBaNămSáuBảy
1

Cần thợ

2

Cần thợ

3

Cần thợ

4

Cần thợ

5

Cần thợ

6

Cần thợ

7

Cần thợ

8

Cần thợ

9

Cần thợ

10

Cần thợ

11

Cần thợ

12

Cần thợ

13

Cần thợ

14

Cần thợ

15

Cần thợ

16

Cần thợ

17

Cần thợ

18

Cần thợ

19

Cần thợ

20

Cần thợ

21

Cần thợ

22

Cần thợ

23

Cần thợ

24

Cần thợ

25

Cần thợ

26

Cần thợ

27

Cần thợ

28

Cần thợ

29

Cần thợ


Liên hệ tuyển dụng

Liên hệ : Trong Nghia

Email : bidibookvietnam@gmail.com

Telephones:0906459451