Mã công ty 64230

Cần anh em trợ giúp.

Email :

telephones:

Fax :

Địa chỉ:

Giới thiệu về công việc : -Thợ đã làm qua quảng cáo. Uốn chữ nổi đi led, dây điện.

- do ctrinh đang làm lở dở nên không khoán được.

Các ngày cần tuyển dụng

Chủ nhậtHaiBaNămSáuBảy
1

Cần thợ

2

Cần thợ

3

Cần thợ

4

Cần thợ

5

Cần thợ

6

Cần thợ

7

Cần thợ

8

Cần thợ

9

Cần thợ

10

Cần thợ

11

Cần thợ

12

Cần thợ

13

Cần thợ

14

Cần thợ

15

Cần thợ

16

Cần thợ

17

Cần thợ

18

Cần thợ

19

Cần thợ

20

Cần thợ

21

Cần thợ

22

Cần thợ

23

Cần thợ

24

Cần thợ

25

Cần thợ

26

Cần thợ

27

Cần thợ

28

Cần thợ

29

Cần thợ


Liên hệ tuyển dụng

Liên hệ : Nguyễn trọng nghĩa

Email : vietsangbmtdesign@gmail.com

Telephones:0906459451