Mã công ty 18243

Thợ quảng cáo - nội thất KARAOKE

Email :

telephones:

Fax :

Địa chỉ:

Giới thiệu về công việc : Tuyển thợ Quảng Cáo vs nội thất karaoke đi làm luôn và ngay, lương thỏa thuận: 
Quảng Cáo & Nội Thất V ☎☎☎0888444030 Lâm

Các ngày cần tuyển dụng

Chủ nhậtHaiBaNămSáuBảy
1

Cần thợ

2

Cần thợ

3

Cần thợ

4

Cần thợ

5

Cần thợ

6

Cần thợ

7

Cần thợ

8

Cần thợ

9

Cần thợ

10

Cần thợ

11

Cần thợ

12

Cần thợ

13

Cần thợ

14

Cần thợ

15

Cần thợ

16

Cần thợ

17

Cần thợ

18

Cần thợ

19

Cần thợ

20

Cần thợ

21

Cần thợ

22

Cần thợ

23

Cần thợ

24

Cần thợ

25

Cần thợ

26

Cần thợ

27

Cần thợ

28

Cần thợ

29

Cần thợ

30

Cần thợ

31

Cần thợ


Liên hệ tuyển dụng

Liên hệ : MR- Lâm

Email : quangcao.noithat.v3@gmail.com

Telephones:0888444030